Stress Coaching

Stress er individuelt, og det er en helt naturlig tilstand, der er opstået som følge af en belastning eller overbelastning, som har stået på over tid.

Stress kan være enten akut eller vedvarende. Ved den akutte form for stress befinder stress hormonerne sig kun kortvarigt i kroppen. Drejer det sig derimod om vedvarende stress, hvor stress hormonerne er konstant indlejret i kroppen, så er det straks værre – det kan i værste fald medføre alvorlig sygdom.

Den moderne udfordring
I tidernes morgen kæmpede vi med bjørne og andre vilde dyr. Kroppens alarmberedskab blev udløst under kampen.
Kroppen og hjernen er imidlertid ikke fulgt med tiden. I dag foregår vores kampe mentalt og verbalt. Der rejses energi, men alarmberedskabet udløses ikke som tidligere, så kroppen ved aldrig helt, hvornår faren er overstået – og stresshormonerne forbliver således i kroppen.

Årsager til stress
Stress skyldes, at krav og udfordringer overstiger de evner og ressourcer, som vi har (overstress). Det omvendte kan også være tilfældet, hvor evner og ressourcer overstiger de krav og udfordringer, der stilles (understress).

Kroppens Alarmberedskab
– udløses, når kroppen tror, at der er fare på færde. Hjernen sender et signal til binyrerne om, at der skal produceres stress hormoner. Puls og blodtryk stiger. Der sendes sukker og fedt ud til musklerne – kroppen rejser energi, så den er klar til “kamp”.

Nervesystemerne
Når vi er stressede, er der en ubalance mellem “det sympatiske nervesystem (kamp/flugt)” og det “parasympatiske nervesystem (ro/hvile)”. Vi befinder os i kamp/flugt systemet, speederen er i bund, vi kører med 200 i timen. Fortsætter vi i det tempo, så tror kroppen på et tidspunkt, at det er det, der er normalt. Vi mister fornemmelsen for farten – vi bliver fartblinde.

Stress symptomer (eksempler)
Manglende nattesøvn, utålmodig, tankemylder/blank, irritabel, forhøjet blodtryk, vedvarende infektioner, trækker sig/indesluttet, hovedpine, hjertebanken, trykken/knugen for brystet, spændinger i kroppen, frustreret, nervøs, sårbar over for kritik, kulde/varme, sygemelding, adfærdsændring, blødningsforstyrrelser, manglende trivsel, trang til stimulanser, glemsom/hukommelsessvigt, svært ved at prioritere, ændret afføring/fordøjelsesproblemer, aggressiv, sammenbrud, udbrændt, grådlabil, forværring af kroniske smerter, angst, depression, belastede binyrer/binyretræthed, besvimelse, ildebefindende, blodprop, død… m.m.


Stress skal tages alvorligt!
Er du stresset, så er det vigtigt at tage det alvorligt og at få hjælp udefra, så du lærer, dels hvordan stress hormonerne kommer ud af kroppen, og dels hvordan du tanker op løbende, så du bevarer den gode balance.

Stresstrappen_72dpi

Tal og fakta om stress

 • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
 • 430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • I 2010 angav ca. 12 % af danskerne over 15 år, at de var meget nervøse eller stressede.
  Det svarer til ca. 500.000 personer
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelast-
  ning bl.a. forårsaget af stress
 • 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress
 • Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
 • 3000 personer bliver førtidspensionister om året pga. stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Kilde: stressforeningen.dk


Du lærer
Under et stress coaching forløb lærer du

 • Forskellige teknikker til afstressning og løbende optankning, så du kommer ned i ro/hvile systemet
 • Dybdeafspændende yogaøvelser og åndedrætsteknikker til hjemmebrug som beroliger krop og sind.
 • At vende øjnene indad, så du bliver mere bevidst om de signaler, som din krop sender, så den stille og roligt bygges op igen
 • At afstemme motionsform og -hastighed efter stress niveau
 • At styrke blodsukkeret gennem kosten
 • Og så er der måske lige et par overbevisninger undervejs, der skal justeres på…

Desuden…
Afklaring, prognose, stresssignaler, viden om stress, opbygning, proaktivitet, erkendelse, prioritering, balance, værdier, fremtid, opsamling, erkendelse,
tilbage på arbejde, opfølgning.


Interesseret i et stress coaching forløb?
Et stress coaching forløb strækker sig typisk over 7-10 sessioner á 1.5-2 timers varighed. En session kan kombineres med akupunktur, Reiki healing eller Access Bars – efter behov.
Jeg vil gøre mit bedste til, at du føler dig så tryg som muligt undervejs i forløbet.

Ring eller skriv til mig så vi kan aftale nærmere.