Enneagrammet

Enneagrammet er et effektivt og dybdegående redskab til personlig udvikling, som beskriver ni forskellige personlighedstyper eller mønstre. Kender man sin type, får man rigtig meget forærende, og det giver pludselig mening, hvorfor jeg var, som jeg var i barndom, ungdom, voksenliv osv.

Selv om vi hver især rummer alle ni mønstre, så er der i særdeleshed et af mønstrene, som er ens primære, og som vi bliver ved med at tage udgangspunkt i. Det er drivkraften bag mønsteret, der bestemmer ens primære mønster. Er vi først bevidste om vores egen ”gentagne” måde at tænke og handle på, så er vi mere klar til at ændre kurs og gå nye veje.

Stress- og tryghedsben
Enneagrammet beskriver desuden, hvordan vi reagerer, når vi er henholdsvis trygge og fulde af overskud, og når vi er stressede og under pres. Her kommer nogle af de andre typer i spil, idet vi henter ressourcer af den ene eller den anden slags i dem.

Vinger
Vi kan have vinger til enten det ene eller begge nabo-mønstre – det vil sige, at vi har mulighed for at hente yderligere ressourcer i de typer, der ligger på hver side af vores egen type.

Hvad kan du opnå med Enneagrammet (eksempler)

  • Hvordan er min adfærd, når jeg er under pres eller tryg
  • Fra ubalance til balance
  • Hvordan tænker og handler jeg typisk i forbindelse med tab/skuffelse
  • Hvad er min grundlæggende frygt, og hvordan kommer jeg videre
  • Hvorfor bliver jeg ved med at køre rundt i de samme mønstre
  • Hvordan kan jeg udvikle mig, så ”min kasse” bliver større
  • Hvilken betydning har min sociale stil i relation til samarbejdet med andre mennesker
  • Hvilke kontroldramaer kører jeg selv af
  • Og meget meget mere…
Enneagrammet_lille

Enneagrammet = modellen om de ni typer
Ennea = ni, grammos = model
(stammer fra græsk)

Enneagrammet er skabt af
Georg Ivanovich Gurdjieff
Oscar Ichazo
Claudio Naranjo
Don Richard Riso og Russ Hudson


Med Enneagrammet får vi rigtig meget forærende, og det giver pludselig mening, hvorfor jeg var, som jeg var i barndom, ungdom, voksenliv, arbejdsliv m.v.…