Klassisk Coaching

Coaching er et redskab til at åbne op og skabe klarhed, så vi ser tingene fra et andet perspektiv og dermed bliver mere bevidste om, at der altså også er andre veje, vi kan vælge at ”gå”.

En session i klassisk coaching foregår ved, at du kommer med en udfordring, jeg stiller nogle meget specifikke og dybdegående spørgsmål, der giver stof til eftertanke, og du finder ”selv” svarene.

For at du får mest muligt ud af sessionen og opnår størst mulig indsigt, anvender jeg en række forskellige værktøjer afhængigt af hvilken udfordring, du kommer med – det kan fx være i form af NLP og/eller Enneagram øvelser samt forskellige spørgeteknikker. Jeg gør mit bedste til, at du føler dig så tryg som muligt undervejs.

Hvad kan du opnå (eksempler)
En ressourcefuld tilstand
Nye indsigter
Nye overbevisninger
Målrettethed
Sådan sætter jeg grænser
Øget motivation
Nye vaner og mønstre
Mere hensigtsmæssig adfærd
Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 Bedre samarbejde med andre
 Bedre håndtering af eksamenssituationer
 Personlig udvikling
… og meget meget mere…

Interesseret?
Ring eller skriv hvis du er interesseret i en session.