NADA akupunktur

Hvad er NADA akupunktur?
NADA akupunktur anvendes til stabilisering af både krop og sind. Metoden er en standardiseret øreakupunkturmetode, der går ud på, at der i hvert øre isættes 5 sterile engangsnåle. Selve behandlingen foregår som gruppebehandling i rolige omgivelser uden brug af mobiltelefon eller samtale med de andre i gruppen. Det drejer sig udelukkende om en “samtale” med sig selv. Behandlingen varer 45 minutter. Der er mulighed for vand og NADA te under behandlingen.

Anvendelse
Kan anvendes alene eller som supplement til andre behandlingsformer som fx i forbindelse med:

Stress/Post traumatisk stress (PTSD)
Angst/eksamensangst/nervøsitet
Depression
Søvnløshed
Sorg
Traumer
ADHD
Abstinenser, stofmisbrug, sukkertrang
Uro – fysisk og psykisk
Krisehjælp
Terapi/personlig udvikling
Coaching
Mindfulness
Reiki healing

Du kan opnå
Metoden både styrker og balancerer krop og sind, den hjælper klienten til at åbne op og fokusere samtidig med, at den giver indre ro og kontrol samt bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. De fleste oplever en umiddelbar symptomlindring samt væsentlig bedre og dybere nattesøvn.

Ro, nærvær, overblik, fokus, koncentration
Forbedrede kognitive funktioner
God og dyb nattesøvn
Grounding
At kunne rumme egne følelser
Mindre sukkertrang
Færre/ingen hedeture
Færre/ingen OCD-træk
Færre/ingen symptomer ved afvænning (stoffer, medicin)
… m.v.

 

 

 

 

 

Antal behandlinger
Antallet af behandlinger er individuelt og kan strække sig fra 5-10-20 behandlinger eller mere. Som udgangspunkt 2-4 behandlinger om ugen de første uger.

Diverse
Metoden anvendes såvel på sygehuse som i den primære sektor. Det kan være i forbindelse med misbrugsbehandling, på hospitaler, i flygtningelejre, inden for socialpsykiatri, kriseterapi, på væresteder, shelters, kvindecentre, jobcentre, i kriminalforsorgen samt i flere fængsler og arrester herhjemme. Anvendes desuden i ca. 20 lande i Europa og på samtlige kontinenter.

Adskillige indsatser i forbindelse med (natur)katastrofer har anvendt metoden. Af eksempler kan nævnes World Trade Center (9/11), Kathrina i New Orleans i 2005, jordskælv på Haiti m.m.

________________________________________
NADA
(National Acupuncture Detoxification Association)
– En recovery-model baseret på øreakupunktur

Udviklet af
Acudetox (akupunktur til afgiftning) blev udviklet i 1960’erne i Østen.
NADA-metoden blev udviklet i 1970’erne af den amerikanske psykiater Michael Smith.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.
________________________________________

Interesseret?
Ring eller skriv til mig hvis du er interesseret i NADA
akupunktur (gruppebehandling). Kan stå alene eller anvendes som supplement til stress coaching, mindfulness eller Reiki healing.